دلیل شش گوشه بودن ضریح امام حسین (ع) چیست؟

دلیل شش گوشه بودن ضریح امام حسین (ع) چیست؟

قبر امام حسین (ع) بر عکس ضریح های پاک دیگر دارای شش گوشه است در سایت مذهبی التفاسیر با مراجعه به ادامه مطلب به دلیل این موضوع پی ببرید.

ادامه خواندن “دلیل شش گوشه بودن ضریح امام حسین (ع) چیست؟”