فلسفه وجوب قرائت سوره حمد در نماز چيست ؟

فلسفه وجوب قرائت سوره حمد در نماز چيست ؟

از آنجا که ما تابع دلیل هستیم لذا با استناد به روایات (سنت) نماز را با سوره حمد آغاز می کنیم. در مقاله زیر دلایل خواندن سوره حمد در نماز برای شما گردآوری شده است.

ادامه خواندن “فلسفه وجوب قرائت سوره حمد در نماز چيست ؟”

نمازهایی که بر انسان واجب است

نمازهایی که بر انسان واجب است

 

نماز های واجب کدامند

 خواندن شش نماز بر انسان بالغ واجب است

 

در دین اسلام شش نماز بر انسان بالغ واجب است که می توانید آن ها را در زیر ببینید.
نمازهایی که بر انسان واجب است
خواندن شش نماز بر انسان بالغ واجب است که عبارت است از:

بقیه در ادامه مطلب

سایت مذهبی

اخبار مذهبی ادامه خواندن “نمازهایی که بر انسان واجب است”

چ نمازهای بر انسان واجب هست| نمازهای واجب

چ نمازهای بر انسان واجب هست| نمازهای واجب

 

نماز های واجب کدامند

 خواندن شش نماز بر انسان بالغ واجب است

بقیه در ادامه مطلب ادامه خواندن “چ نمازهای بر انسان واجب هست| نمازهای واجب”

چند دعا برای قنوت و سجده آخر نماز | سایت مذهبی

ذکر سجده,ذکر سجده واجب,سجده واجب

 دعا های مستحبی برای قنوت نماز

بقیه در ادامه مطلب ادامه خواندن “چند دعا برای قنوت و سجده آخر نماز | سایت مذهبی”

اموزش خواندن نماز| سایت مذهبی

تکبيرة الاحرام
“نماز” با گفتن “الله اکبر” آغاز مي شود، گفتن “الله اکبر” در آغاز نماز به معناي جدايي از غير خدا و پيوستن به اوست.اعلام بزرگي پروردگار و دوري جستن از تمام قدرتهاي دروغين است.

آموزش نماز به کودکان,آموزش نماز

بقیه در ادامه مطلب ادامه خواندن “اموزش خواندن نماز| سایت مذهبی”