تیمم عروس خانم در شب عروسی چه حکمی دارد | سایت مذهبی

تیمم عروس در شب عروسی چه حکمی دارد | سایت مذهبی

تیمم عروس خانم در شب عروسی

احکام تیمم,حکم تیمم

 تیمم عروس خانم در شب عروسی اش از جمله مسائلی است که همیشه جای سوال دارد. مراجع تقلید تیمم کردن به جای وضو را در این شرایط جایز نمی دانند.
بقیه در ادامه مطلب ادامه خواندن “تیمم عروس خانم در شب عروسی چه حکمی دارد | سایت مذهبی”