چرا خدا را با نام هاى متعدد مى خوانیم؟

 

اسم های خدا

نام هاى خدا باید همچون صفاتش بى پایان باشد، تا بتواند بیانگر گوشه ای از ذات آن شود

بقیه در ادامه مطلب ادامه خواندن “چرا خدا را با نام هاى متعدد مى خوانیم؟”

اموزش مذاکره حرفه ای

بنام خدا اموزش مذاکره حرفه ای با حضور استاد سید مازیار میر مشاور انتخاباتی

 

مذاکره حرفه ای

قسمتی از مقاله مذاکره حرفه ای در ماهنامه صبح ایرانیان

در این مقاله کوتاه که انشاالله هر ماه ادامه خواهد داشت

ادامه خواندن “اموزش مذاکره حرفه ای”