شرایطی که می توان مسلمان را درگورستان غیر مسلمانان دفن کرد

سایت مذهبی

شرایطی که می توان مسلمان را درگورستان غیر مسلمانان دفن کرد

به گزارش التفسیر آیت‌الله العظمی سیستانی به پرسشی درباره دفن مسلمان در گورستان غیر مسلمانان پاسخ گفته است.

متن پرسش مطرح شده وپاسخ این مرجع تقلید شیعیان بدین شرح است:

س:هر
گاه نقل جنازه مسلمان به یک کشور اسلامی هزینه زیادی لازم داشته باشد آیا
می توان او را در گورستان غیر مسلمان از پیروان ادیان آسمانی به خاک سپرد؟
پاسخ:
دفن کردن مسلمان در گورستان کافران، جایز نیست مگر آن که گورستان منحصر به
آن باشد و ضرورتی که تکلیف را بر طرف کند پیش بیاید.

پاسخی بگذارید